Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt

Statistikk:

Det er 2005 linker og 640 kategorier i katalogen


Arbeidsgiver: Alle registreringene 

Filtrert liste...
Vis kartet

Abelia

0 vurderinger
Abelia

Til Nettsted

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen: IKT, telekom, undervisning, forskning og konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Vi har over 1900 medlemmer med omlag 46.000 årsv ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.983489060
AdresseMiddelthuns gate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
E-post
Besøk445
Endret
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Til Nettsted

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for ca 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter. Våre medlemsbedrifter tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon, og bistår arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter. Slik b ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.971279842
AdresseKristian Augustsgate 3
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
E-post
Besøk261
Endret
Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF)

Til Nettsted

BKLF skaper de beste forutsetningene for lønnsom drift. Vi har som mål at vi skal heve bransjen gjennom å bygge omdømme, påvirke rammebetingelser og sørge for god faglig utvikling og samhold i baker- og konditorbransjen. Og vi har visjoner for fremtiden ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.969989042
AdresseMiddelthuns gate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
E-post
Besøk377
Endret
Byggenæringens Landsforening

Til Nettsted

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av BNLs 15 bransjeorganisasjoner. 

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.983060463
AdresseMiddelthuns gate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
E-post
Besøk340
Endret
EBA - Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Til Nettsted

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinge ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.971031735
AdresseMiddelthuns gate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
E-post
Besøk319
Endret

Energi Norge AS

0 vurderinger
Energi Norge AS

Til Nettsted

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som arbeider for rammebetingelser som styrker kraftnæringens lønnsomhet og konkurranseevne. Organisasjonen har ca. 275 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.982745764
AdresseMiddelthuns gate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
E-post
Besøk150
Endret

Finans Norge

0 vurderinger
Finans Norge

Til Nettsted

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Vi målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndig ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.994970925
AdresseHansteens gate 2
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk48
Endret

Fiskebåt

0 vurderinger
Fiskebåt

Til Nettsted

Fiskebåt er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgåande flåten. Fiskebåt har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Tromsø og Bergen. Organisasjonen, som ble stiftet i 1946, skiftet i 2013 navn fra Fiskebåtredernes Forbund til Fisk ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.958750595
AdresseRøysegata 15
Postnr.
Sted/By
KommuneÅlesund
Land
Besøk49
Endret
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)

Til Nettsted

HLF er Heisleverandørenes Landsforening. Gjennom landsforeningen Nelfo er vi tilknyttet NHO-systemet. Vi jobber for å bedre rammebetingelser i heisbransjen, og arbeider for at sikkerheten opprettholdes.  Bindeledd mellom bedrifter og myndigheter ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.990239606
AdresseFridtjof Nansens vei 17
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk40
Endret

Integra

0 vurderinger
Integra

Til Nettsted

Integra er en bransjeforening i Nelfo, som er en landsforening i NHO. Vi er foreningen for tekniske systemintegratorer. Integra jobber for å bedre rammebetingelsene for våre medlemsbedrifter, og legge forholdene til rette for fremtidig vekst i automatiser ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.987811552
AdresseFridtjof Nansensvei 17
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk41
Endret
KA - Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Til Nettsted

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale. KA har 550 medlemmer og yter serv ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.971273003
AdresseRådhusgaten 1-3
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk46
Endret
KS - Arbeidsgiver organisasjon

Til Nettsted

KS er kommunenes, fylkeskommunenes og medlemsbedriftenes arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart overfor de kommunalt ansattes arbeidstakerorganisasjoner. KS yter service på lønn- og personalområdet i form av informasjon, veiledning, kurs, konsulent ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.971032146
AdresseHaakon VII’s gate 9
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk35
Endret
Maler-og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)

Til Nettsted

MLF er bransjeforeningen for mesterbedrifter i maler- og byggtapetserfagene. Sammen med andre foreninger i bransjen utgjør vi Byggenæringens Landsforening - BNL som er den nest største landsforeningen i NHO. Våre oppgaver er å yte best mulig service til d ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.970168265
AdresseMiddelthunsgate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk39
Endret
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Til Nettsted

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2000 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brø ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.999137172
AdresseFred Olsens gate 3
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk47
Endret
Mediebedriftenes Landsforening

Til Nettsted

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal a ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.981391209
AdresseKongens gate 14
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk41
Endret

Nelfo

0 vurderinger
Nelfo

Til Nettsted

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913 under navnet De Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.968908383
AdresseFridtjof Nansens vei 17
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk37
Endret
NFVB - Norske Frisør og Velværebedrifter

Til Nettsted

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) er en bransjeforening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, gjennom landsforeningen NHO Handel. NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen området ”frisering og annen skjø ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.940268230
AdresseMiddelthuns gate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk73
Endret
NHO Logistikk og Transport

Til Nettsted

NHO Logistikk og Transport er en selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i NHO- systemet. Vi organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknyt ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.983054331
AdresseMiddelthunsgate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk38
Endret

NHO Luftfart

0 vurderinger
NHO Luftfart

Til Nettsted

NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge. Samlet har vi over 50 medlemsbedrifter med mer enn 12 000 ansatte. NHO Luftfart arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.971481951
AdresseMiddelthunsgate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk28
Endret

NHO Mat og Drikke

0 vurderinger
NHO Mat og Drikke

Til Nettsted

Vårt oppdrag NHO Mat og Drikke skal bidra til vekst, verdiskaping, investeringer og konkurransekraft for bedriftene i mat-, drikke- og bionæringen. Visjon Næringslivets Hovedorganisasjon arbeider for å realisere visjonen «Styrker næringslivet. Former f ...
Les mer...

Kategori:Arbeidsgiver
Org.nr.971273127
AdresseMiddelthunsgate 27
Postnr.
Sted/By
KommuneOslo
Fylke
Land
Besøk41
Endret

Utvalgte linker

Nyeste linker

Populære linker

Linkguiden.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Linkguiden.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Linkguiden.no sine sider. / Linkguiden.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Linkguiden.no website.