TCS TeleCom System AS

  • TCS TeleCom System AS

Mange forretninger selger radiosamband. Det er kun noen få på landsbasis som kan gi deg fullverdig informasjon og hjelpe deg til å velge riktig. TeleCom System as er en av veteranene i bransjen. Vi leverer sambandsutstyr over hele landet til en rekke brukere. Personlig service og oppfølging er en selvfølge. Med radiosamband har du mange muligheter!

Vi kan tilby utstyr til gamle og nye samband - også for ditt formål. Be om tilbud! I 1998 trakk vi ut avdelingen for radiosamband fra Teletron as. Vi flyttet 300 meter inn i andre lokaler med nytt firmanavn, TeleCom System as. Dette gir oss bedre muligheter for å konsentrere oss om de kundene vi solgte radiosamband til i Teletron as i tidligere år.

Nettsted
Org.nr.
979883498
Adresse
Tegleverksveien 65, Solbergelva, 3057, Buskerud, Norge
Kommune
Nedre Eiker
Besøk
38
Visninger
69
Opprettet
Endret
Aldri
reCAPTCHA