PST - Politiets Sikkerhets Tjeneste - Norge

  • PST - Politiets Sikkerhets Tjeneste - Norge

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning.

Nettsted
Org.nr.
974769484
Adresse
Nydalen allé 35, Oslo, 0484, Oslo, Norge
Kommune
Oslo
Besøk
49
Visninger
44
Opprettet
Endret