Norsk Stål AS

  • Norsk Stål AS

Norsk Stål skal være ledende innen stål- og metalldistribusjon, med tilhørende videreforedling på det norske markedet.

Norsk Stål skal arbeide innen markedsområdene skips, offshore, bygg og anlegg samt mekanisk industri.
Norsk Stål skal utvikles til den ledende distributøren til norske skips- og offshorekunder som velger å utvikle sin virksomhet utenfor Norge og for øvrig eksportere til markeder der man har en konkurransefordel.

Norsk Stål skal medvirke til å effektivisere og videreutvikle kjeden mellom produsent og sluttforbruker.
Verdiøkningen skal skje gjennom fysisk distribusjon og videreforedling av produkter, tjenester samt utveksling av informasjon.

Det skal alltid være lønnsomt å velge Norsk Stål som samarbeidspartner.

Nettsted
Org.nr.
959493715
Adresse
Nye Vakåsvei 80, Hvalstad, 1395, Akershus, Norge
Kommune
Asker
Besøk
44
Visninger
64
Opprettet
Endret
reCAPTCHA