Nordstrand Bydel - Oslo

  • Nordstrand Bydel - Oslo

Bydel Nordstrand er en viktig samfunnsaktør med 1200 ansatte som yter pleie- og omsorgstjenester, sosiale tjenester, barnehagetilbud og forebyggende arbeid som har stor betydning for alle aldersgrupper i hverdagen.

Bydel Nordstrand består av områdene Ekeberg, Bekkelaget, Brattlikollen, Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har rundt 50 000 innbyggere.

Bydelen har et rikt frivillig organisasjonsliv som gir alle aldersgrupper varierte valgmuligheter til adspredelse, helse og aktivitet. Bydel Nordstrand skal være en attraktiv bydel med høy trivsel. 

Nettsted
Org.nr.
970534679
Adresse
Cecilie Thoresens vei 11 B, Oslo, 1153, Oslo, Norge
Kommune
Oslo
Besøk
26
Visninger
34
Opprettet
Endret