Landsforeningen for voldsofre

  • Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen for voldsofre ble stiftet av daglig leder Margit Lømo i 1989. Foreningen har sitt kontor i Oslo, men bistår voldsutsatte og etterlatte i hele landet. Foreningen er politisk nøytral og religiøst uavhengig, og hjelper alle, uansett kjønn, alder og bakgrunn. Det gis bistand i alle typer voldssaker, blant annet i saker som gjelder fysisk vold, psykisk vold og seksualisert vold.

Landsforeningen for voldsofre arbeider også med for å spre informasjon om vold, og for en voldsfri hverdag for alle. Vi gir også høringsuttalelser i forbindelse med lovforslag, med mer.

Nettsted
Org.nr.
979604343
Adresse
Tjernfaret 29, Oslo, 0956, Oslo, Norge
Kommune
Oslo
Besøk
35
Visninger
56
Opprettet
Endret