Finans Norge

  • Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte.

Vi målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere.

Broen er valgt som symbol i vår logo fordi vi ønsker å være brobygger, mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser, mellom våre medlemmer og ulike interessegrupper og ikke minst medlemmene imellom. 

Nettsted
Org.nr.
994970925
Adresse
Hansteens gate 2, Oslo, 0253, Oslo, Norge
Kommune
Oslo
Besøk
48
Visninger
54
Opprettet
Endret