Evje og Hornnes kommune

  • Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes har rike bergverkstradisjoner med gruvedrift etter både malm og feltspat i verdensmålestokk. Flåt nikkelgruve var en tid Europas største, og 75% av all norsk nikkel ble produsert her. Norsk Feltspat Co AS ble stiftet på Evje i 1913, med Lie gruve som den største av norske feltspatgruver. Gruva er i drift også i dag. I dag drives imidlertid en ny form for gruvedrift i området som har fått navnet "Mineralturisme". Nedlagte feltspatgruver er åpnet for mineralsamling. Mineralturisme har gitt området en ny profil innen reiselivsnæringen.

Evje og Hornnes kommune er ligger sentralt til i indre Agder, og kommunesenteret Evje er definert som regionsenter i området. Her finner du et godt utviklet handelssenter og skolesenter. Næringslivet er preget av handels- og servicevirksomhet, jord- og skogbruk og noe industrivirksomhet. De statlige etatene er godt representert med NAV-kontor, Skatteetaten, lensmann og vegkontor/vegstasjon. Kommunen har relativt god infrastruktur, og er tilrettelagt for næringslivsetablering. I de senere år har reiseliv og turisme vært et satsningsområde i kommunen.

Nettsted
Facebook
Til Facebook(12 visits)
Org.nr.
964966109
Adresse
Kasernevegen 19, Evje, 4735, Aust-Agder, Norge
Kommune
Evje og Hornnes
Telefon
0047 37932300
E-post
Besøk
161
Visninger
186
Opprettet
Endret
Fylkesnr.
09
Kommunenr.
0937