Ambio AS

  • Ambio AS

Ambio AS er pr. dato (29.11.2018) delt i tre tjeneste områder: Direkte telefon og e-post finnes helt i bunn på nettsiden.

Ambio bemanning:

  • Vi tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester innen alle ingeniørdisipliner og rekruttering av ledere, mellomledere, spesialister og nøkkelmedarbeidere til faste- og engasjementsstillinger innen offentlig og privat næringsliv.

Ambio drikkevann:

  • Vi tilbyr tjenester til on- og offshore industri. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, tilbyr kurs i drikkevannsbehandling, samt laboratorietjenester gjennom vår samarbeidspartner. Gjennom de senere år har vi bygget opp en anselig kompetanse innen området drikkevannsforsyning offshore. Vi bistår i planleggingsfasen av nye drikkevannsanlegg, ved feilsøking og som rådgivere i forhold til myndighetskrav.

Ambio programvare:

  • Et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider, Google Cloud løsninger og G Suite. Vi har programmert web applikasjoner for Google Cloud Platform siden 2010. Vi har levert enkle og avanserte software-system for ulike bedrifter/bransjer basert på denne teknologien. EL-PROFFEN kjede-portal for ca 175 medlemsbedrifter med egne nettsted for medlemmene. Flere konserthus i Norge benytter vår teknologi for enkel integrasjon mot billettsystem.
Nettsted
Org.nr.
982222699
Adresse
Godesetdalen 10, Stavanger, 4034, Rogaland, Norge
Kommune
Stavanger
Telefon 1:
0047 51446400
E-post
Besøk
309
Visninger
300
Opprettet
Endret
reCAPTCHA