Akershus Fylkeskommune

  • Akershus Fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring for unge mellom 16 og 19 år. Fylkeskommunen har også ansvar for 3 veiledningssentre lokalisert i Asker/Bærum, Follo og Romerike. I sentrene inngår blant annet pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), Karrieretjenesten, servicesentrene for voksenopplæring.

I tillegg driver vi to folkehøgskoler og grunnskole for elever i sosiale og medisinske institusjoner.

Fylkeskommunen tilbyr gratis tannbehandling til alle under 18 år. Det samme gjelder personer med psykisk utviklingshemming, beboere i alders- og sykehjem og enkelte brukere av hjemmesykepleien. Fylkeskommunen har en rekke tannklinikker i hele Akershus.

Fylkeskommunen har ansvar for overordnet samferdselsplanlegging i Akershus, sett i forhold til både miljø, areal og befolkningsmønstre. En av kjerneoppgavene er å tilby kollektivtransport med buss og båt til befolkningen i Akershus

Nettsted
Org.nr.
958381492
Adresse
Schweigaards gate 4, Oslo, 0185, Akershus, Norge
Kommune
Oslo
Telefon
0047 22055000
E-post
Besøk
249
Visninger
304
Opprettet
Endret