Abelia

  • Abelia

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen:

  • IKT, telekom, undervisning, forskning og
  • konsulent/rådgivning, kreative næringer og
  • ideelle organisasjoner.

Vi har over 1900 medlemmer med omlag 46.000 årsverk.

Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere.

Abelia har hvert år nærmere 100 arrangementer som setter ulike miljøer sammen. Det legger grunnlag for nye ideer og muligheter i næringslivet nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom NHO-fellesskapet får Abelia-medlemmer eksklusiv tilgang til ulike fageksperter, arbeidsgiververktøy, regionskontorer med lokal kunnskap, samt gode ordninger for forsikring og tjenestepensjon.

Norske kunnskaps- og teknologibedrifter gjør innovasjon og omstilling mulig for seg selv, andre næringer og offentlige virksomheter. Abelia er gjennom sine medlemmer drivkraft for kunnskapssamfunnet. De beste ideene og den smarteste bruken av teknologi vil alltid løse de største utfordringene. 

Nettsted
Facebook
Til Facebook(35 visits)
Twitter
Til Twitter(93 visits)
LinkedIn
Til LinkedIn(35 visits)
Org.nr.
983489060
Adresse
Middelthuns gate 27, Oslo, 0368, Oslo, Norge
Kommune
Oslo
Telefon 1:
0047 23088070
E-post
Besøk
475
Visninger
435
Opprettet
Endret
reCAPTCHA